Begeleiders Studieclub Klauwgezondheid

Wij zijn op zoek naar ervaren en gemotiveerde studieclubbegeleiders die zelfstandig hun eigen
studieclub Klauwgezondheid willen leiden.
Onder de vlag van het Hoofcare Expertise Centre*

Inhoud
In de studieclub gaan 10 melkveehouders onder jouw begeleiding aan de slag om de
klauwgezondheidssituatie van de deelnemende bedrijven in kaart te brengen en de verbeterpunten
hieruit toe te passen op hun eigen bedrijf met als resultaat het verkrijgen van een betere klauwgezondheid.

Begeleider
Voorafgaand aan het werven van je eigen studieclub word je getraind in het begeleiden van groepen
en in het toepassen van 0- en 1-metingen via checklists op de bedrijven.
De training zal een omvang hebben van 3 dagen.
Vervolgens werf je je eigen studieclub onder de melkveehouders en start je na voldoende deelnemers
bij elkaar gebracht te hebben.
Organisatorisch en inhoudelijk word je ondersteund door de HEC-organisatie (uitvoering bij DTC) en
door de HEC-experts.

Studieclub
De studieclub behelst per jaar een 5-tal dagen waarin de deelnemende veehouders als groep elkaars
bedrijf bezoeken. Op basis van bewezen checklists wordt de huidige klauwgezondheid in kaart
gebracht door de deelnemers. De studieclub bezoekt in 2 jaar tijd alle bedrijven 2 maal, waardoor er
naast een 0-meting ook een 1-meting van de klauwgezondheid plaatsvindt op elk bedrijf. Resultaten
van een uitgevoerd plan van aanpak kunnen zo zichtbaar worden gemaakt.
We hanteren de motto’s:
• collega’s leren collega’s;
• al doende leren in de praktijk;
• kleinschalig (groepen van max. 10);
• regionale opzet;
• goede begeleiding door ervaren specialisten en adviseurs.

Waarom van belang
• Problemen met klauwgezondheid hebben gevolgen op meerdere onderdelen, waardoor de
economische schade behoorlijk kan zijn.
• Gemiddeld genomen zijn er teveel klinische en subklinische klauwproblemen, waardoor
ook het welzijn van de koeien onder druk staat.
• Van curatief handelen naar preventieve maatregelen (“voorkomen is beter
dan genezen”).
• Melkveehouders werken te weinig vanuit een totaalaanpak op klauwgezondheid.
• Een goede klauwgezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed welzijn,
waar ook maatschappelijk gezien steeds meer waarde aan wordt gehecht.

Resultaten
Voor de bedrijven
+ 0- en 1-meting van de klauwgezondheid op het eigen bedrijf.
+ plan van aanpak in uitvoer.
+ betere klauwgezondheid waardoor minder uitval, hogere productie, betere vruchtbaarheid,
minder economische schade en beter welzijn

Voor de begeleider
+ Meerwaarde voor en sterkere binding met je klant.
+ Werken aan preventieve maatregelen i.p.v. curatieve maatregelen.
+ een nieuw verdienmodel voor jouw eigen onderneming.
+ meer werkplezier.

Vergoeding begeleiders
De deelnemers aan de studieclub betalen de kosten van begeleiding centraal, per dag studiegroep is
de begeleidersvergoeding 700 Euro excl. BTW, mits het aantal deelnemers minimaal 8 is. Deze
vergoeding geldt voor 5 dagen per jaar.

Dierenartsen die deze opleiding volgen verdienen 30 PE-punten in PE-veterinair!

Voorwaarden voor bedrijven
De bedrijfsdata op klauwgezondheid zijn voorhanden in Digiklauw. Voor de bedrijven die dit niet
hebben wordt Digiklauw het eerste jaar zonder kosten beschikbaar gesteld door CRV.
(Een éénmalige koppelbehandeling van alle dieren is dan voor de hand liggend,
om goede data te hebben).
Het eigen bedrijf wordt bezocht door de deelnemers tijdens de studiedag.
Als voorbereiding op deze dag wordt door een tweetal deelnemers het bedrijf al bezocht, de checklist
ingevuld en de data verzameld..

Toestemming om de algemene (geanonimiseerde) resultaten van de pilot te gebruiken voor verdere
publiciteit.

Voorwaarden voor begeleiders
Ambitie hebben en in staat zijn om groepen in een leerproces te brengen en te begeleiden, waarbij
het groepsproces voor de begeleider belangrijker is dan inbreng van het eigen specialisme.
Zelfstandig werven van de deelnemers aan de studieclub.
Verplichte training vooraf.
Meewerken aan de landelijke uitrol van de formule.
Minimaal 2 jaren beschikbaar zijn om de groep te begeleiden.

 • Startdatum Locatie
 • 04-09-2023 Oenkerk/ Utrecht / Wezep
 • Erkenning
 • Certificaat en voor dierenartsen 30 PE-punten in PE-veterinair
 • Doelgroep
 • Adviseurs, instructeurs, dierenartsen, specialisten op het gebied van
  klauwgezondheid.

 • Studiematerialen
 • Wordt online beschikbaar gesteld en uitgedeeld tijdens de bijeenkomsten.
 • Duur
 • 4 dagen
 • Datum
 • Start najaar 2023

   

 • Tijd
 • 09.00 - 16.30 uur
 • Minimale aantal deelnemers
 • 8
 • Sluitingsdatum
 • 4 September 2023
 • Locatie
 • Oenkerk/ Wezep
 • Investering
 • € 1.680,- (excl. btw)
Cursus beoordeling
Vragen over deze training?

Neem dan contact op met

Han Tellegen

Managing Director

+31 651366216

h.tellegen@dairytrainingcentre.com