Voedervoorziening/ Bodem

Voedervoorziening/ Bodem

Bij voedervoorziening draait het om wat er van het land wordt gehaald, als voeding voor de koeien. Maar ook welke invloed de bodem heeft op de voederwinning.