Bodem en voedervoorziening

Bodem en voedervoorziening

Bij voedervoorziening draait het om wat er van het land wordt gehaald, als voeding voor de koeien. Maar ook welke invloed de bodem heeft op de voederwinning.
Gewassen groeien beter op een gezonde bodem. Ze zijn hierdoor weerbaarder tegen uitdagingen als weersextremen (droogte en wateroverlast), bodemziekten- en plagen. Met lagere mestgiften en steeds meer beperkingen op het gebruik van chemische middelen wordt bodemgezondheid almaar belangrijker.