Veevoeding

Veevoeding

Op een melkveebedrijf is het voer van eigen bodem en de voeding van het vee de rode draad in het managen van de veestapel. Een hoge melkproductie en daarbij een goede gezondheid is een topprestatie voor de koe, maar ook voor de veehouder. Kwalitatief goed ruwvoer en de juiste rantsoensamenstelling is hiervoor de basis.

Bodemvruchtbaarheid, een optimale bemesting, de voor het bedrijf juiste keuze van grasmengsels en teelt van voedergewassen en een optimale verzorging van land, gewas en voederwinning zijn de ingrediënten van optimale kwaliteit voer. Kennis geeft inzicht waar en hoe te sturen in de verschillende processen. Uiteraard zijn er niet stuurbare factoren, waarvan het weer misschien wel de meest onbetrouwbare factor is. Kennis, ook als het gaat om de processen in het dier, de vertering, de invloeden van rantsoensamenstelling op diergezondheid en efficiëntie. Het (her)kennen van risicofactoren en de gevolgen. Maar ook een goede gesprekspartner zijn van de voerspecialist.

De aankoop van voer is nog steeds één van de belangrijkste kostenposten op het melkveebedrijf. Een gezonde, efficiënte voeding en het omgaan met grondstoffen is niet alleen vanuit financieel oogpunt van groot belang, maar zeker ook in het belang van duurzaamheid en dierwelzijn van de koe.