On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof (Farmel, Friesland Campina) is een onafhankelijk keurmerk dat bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor een betere keuze voor natuur, klimaat en dier.

Het HEC de samenwerking aangegaan met SMK om landelijk de trainingen aan te bieden  uit het certificeringsschema die behoren bij de onderdelen 4.6 en 4.12 uit het certificeringsschema. De redenen daarvoor zijn kwaliteitsbewaking en zorgdragen voor een goede organisatie in de uitvoer van trainingen.

Laatste DTC nieuws