Melkwinning en huisvesting

Melkwinning en huisvesting

Melk is doorgaans het belangrijkste product wat een melkveehouder aflevert en zorgt daarmee voor de grootste inkomensstroom op een melkveebedrijf. Melken is een activiteit die iedere dag wordt uitgevoerd door een melker of een automatisch melksysteem.

Om inkomensverlies te voorkomen is het van belang dat de koeien goed en vlot worden gemolken, zonder dat de productie en uiergezondheid er onder lijdt. Natuurlijk moet de melkkwaliteit goed zijn.

In het geval dat een persoon het melken uitvoert zullen de arbeidsomstandigheden goed moeten zijn, zodat ook de gezondheid van de melker niet door het melken in gevaar komt.

Door de toenemende bedrijfsgrootte vraagt het melken een aanpassing van de melkstalgrootte en -uitvoering en eventuele automatisering. Een melkveehouder zal dan keuzes moeten maken. Weinig arbeid en een melkstal met een hoge capaciteit of een kleinere melkstal maar met een hogere arbeidsbehoefte? Of misschien automatisch melken?

De melkmachine moet goed functioneren. Daarom zijn juiste afstellingen en onderhoud van de apparatuur van groot belang. Ook de melkroutine door de melker moet goed worden uitgevoerd voor een goede melkafgifte en behoud van de uiergezondheid.

DTC kan trainingen aanbieden met betrekking tot de boven genoemde aspecten. DTC beschikt hiervoor over apparatuur, demomelkstallen en gastbedrijven.
Willem van der Bent en Harm Wemmenhove zijn werkzaam als trainer bij DTC en gespecialiseerd op het gebied van melkwinning en staan garant voor een professionele training op hun vakgebied.