Management melkveebedrijf

Management melkveebedrijf

Managen van een melkveehouderijbedrijf.

Bij management draait het om het helder krijgen van de doelen en een planmatige aanpak. Tijdig signaleren van afwijkingen, analyseren waar de oorzaak ligt en door bijsturing het probleem de baas zien te worden. In onze managementtrainingen onderzoeken we dit op de verschillende managementterreinen waar een melkveebedrijf mee te maken heeft.

Ons motto is: kennis opbouwen en inzicht verkrijgen, oefenen op het trainings-melkveebedrijf en thuis toepassen.

Tot welke resultaten hebben de keuzes of omstandigheden financieel geleid. Als je dan tot een beoordeling wil komen waarmee ga je het bedrijf dan vergelijken? Wat verwacht je van veranderingen of aanpassing in de bedrijfsvoering. Is dit te begroten? Dergelijke vragen onderzoeken we in de verschillende managementtrainingen.

Als studie en leerbedrijf beschikt DTC over een diverse melkveebedrijven in Noord, Midden en Zuid-Nederland. Het bedrijf in Noord is in Oenkerk:

  • 170 melkkoeien
  • 1,7 miljoen kg melk, 4,30% vet
  • 117 ha , wv 18 ha snijmais
  • 3 melkrobots

Van alle in te zetten bedrijven zijn de technische en desgewenst de financiële data beschikbaar,  zodat afhankelijk van het thema of onderwerp resultaten direct inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

In de praktijk, in het land of tussen de koeien, kan de bedrijfsvoering, de keuzes die gemaakt zijn, beoordeeld worden.

De trainingen management worden uitgevoerd door  een team van gespecialiseerde trainers om de maximale kwaliteit te kunnen leveren!