HEC (Hoofcare Expertise Centre)

HEC (Hoofcare Expertise Centre)

Het hek is van de dam!  AB Vakwerk, AB Werkt, ABEOS, CRV, Faculteit Diergeneeskunde, Nederlands Klauwgezondheidscentrum, Rundveepedicure Centrum, VVRP en Dairy Training Centre hebben de handen ineen geslagen door het Hoofcare Expertise Centre (HEC) in het leven te roepen. Een hele lijst aan instanties, maar met één gezamenlijk doel.

Minder kreupele koeien op de melkveebedrijven door het verbeteren van de klauwverzorging in Nederland.

Wij zien allen het belang in van een goede klauwgezondheid. Door het oprichten van het HEC werken we aan verbetering ervan. We trainen erfbetreders hoe om te gaan met de relevante melkveebedrijfsresultaten en hoe hieruit een passend advies komt om de klauwgezondheid te verbeteren. De vergaarde kennis implimenteren we in de lesstof en is terug te horen in het advies van het HEC. Het opleiden van professionials werkt als een katalysator voor het dierenwelzijn en andere secundaire voordelen als omzet en levensduur.

Contactpersonen voor het HEC zijn:
Gerrit Hooijer, g.a.hooijer@gmail.com M: 0620413146, voorzitter
Han Tellegen, h.tellegen@dairytrainingcentre.com T 0651366216, secretaris.