Diergezondheid en K.I.

Diergezondheid en K.I.

Voor een goed economisch resultaat is een goede diergezondheid van groot belang.
Een gezonde koe is een winstgevende koe. Hopelijk houdt u als veehouder uw dieren gezond. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Wat vertellen bepaalde verschijnselen de veehouder. Is er iets mis met de voeding of is er sprake van andere ziekteverschijnselen? Het is het belangrijk om snel te signaleren dat er iets mis is en om adequaat te reageren.

Ook voor de vruchtbaarheid geldt dat het een belangrijke rol speelt bij de winstgevendheid van een bedrijf. Zijn de melkkoeien en jongvee op tijd (weer) drachtig? De problemen kunnen liggen bij het signaleren van de tochtigheden of het niet drachtig worden na inseminatie. En wat zijn uiteindelijk de gemaakte kosten om een dier drachtig te maken? Zelf insemineren van de koeien kan, mits dit goed gebeurt, kosten besparend zijn

DTC biedt trainingen aan met betrekking tot de boven genoemde aspecten. Hiervoor beschikt DTC over een melkveebedrijf als leer- en studiebedrijf waarbij de dieren geobserveerd en gebruikt kunnen worden. Tevens is er een breed scala van diergegevens beschikbaar.