AB Werkt


AB Werkt Zuid-Nederland is dé arbeidsmarktspecialist van de zuidelijke provincies (Limburg, Brabant, Zeeland, Zuid-Holland) en is gespecialiseerd in banen in de agrarische sector, logistiek, productie, groenvoorziening, tuinbouw, boomkwekerij, bouw en GWW. Wij voorzien al 50 jaar bedrijven van flexibel personeel. De oorsprong van onze organisatie is de agrarische bedrijfsverzorging.

AB Werkt voegt met het aanbieden van DTC-trainingen meerwaarde toe voor haar leden, die deze trainingen nu in het zuiden van het land kunnen volgen. Ook biedt de arbeidsbemiddelaar uit Best de trainingen aan voor de eigen bedrijfsverzorgers, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten die bij leden en klanten van AB Werkt actief zijn. Daarnaast kunnen EU-medewerkers van AB Werkt die werkzaam zijn in de melkveehouderij de trainingen volgen. De trainingen in Zuid-Nederland vinden plaats bij praktijkbedrijven en bij de regiokantoren van AB Werkt.

Laatste DTC nieuws