Partners

Partners van het Dairy Training Centre

Dairy Training Centre werkt samen met verschillende partners.

Met de partners  streven we naar een duurzame samenwerking en het aanvullen en versterken van elkaars positie.

Dit betekent in de praktijk dat we bij partners trainen (medewerkers, klanten), traininglocaties gebruiken en daar waar mogelijk ook hun trainers inzetten.

Wanneer u interesse hebt om partner te zijn, meldt u zich bij Han Tellegen, tel. 0651366216