Onderzoek enquête veehouders

Wij zijn Jindrich Hoekstra en Jorrit Kuperus. Wij zijn 4e jaars dier- en veehouderij studenten aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor onze studie lopen wij momenteel stage bij Dairy Training Centre (DTC). Als stage opdracht doen wij onderzoek naar de belangstelling voor een nieuw concept “Goed Boeren” die gericht is op de verbinding tussen melkveehouder en consument.

DTC wil zekerheid en transparantie in de Nederlandse melkveesector creëren. Dit wil DTC bereiken door een nieuw concept te creëren genaamd “Goed Boeren”, waar de boer een eerlijke prijs voor zijn producten krijgt en waar de consument transparantie krijgt over hoe en waar hun eten geproduceerd wordt.

Deze enquête heeft als doel om te onderzoeken of het concept ‘Goed Boeren’  draagvlak heeft bij de Nederlandse melkveehouders en samen willen werken volgens het ‘Goed Boeren’ principe.

Dit met als uiteindelijke doel;                                                                                                                                                                Het creëren van een  betekenisvolle, volhoudbare sector die gericht is op de verbinding tussen melkveehouder en consument.

Een trotse boer, die vanuit verschillende domeinen inhoud geeft aan een prachtig renderend en overneembaar melkveebedrijf en een sterke volhoudbare melkveehouderijketen met veel betekenis-impact op alle stakeholders. Die vanuit vrijheid rekening houdt met stakeholders en het algemeen belang (als soort van 2de natuur)

Het ‘Goed Boeren’ principe is in het kort, maatwerk op 9 domeinen waarbij de boeren zich committeren aan bijv. 6 van de 12 domeinen en samen met elkaar invulling geven aan de domeinen:

  1. Melkveehouder – consument: Het doel van het domein melkveehouder is om openheid en betrokkenheid te creëren zodat consumenten weten wat er speelt op een melkveebedrijf wat bij Goed Boeren is aangesloten.
  2. Bedrijf: Het doel van het domein bedrijf is om een goed dierwelzijn te creëren, de melkveehouderij dichter bij de natuur te laten staan, korte handelskringen te creëren, energie positief te zijn en een beter milieu te creëren.
  3. Klimaat (bodem, water, licht en lucht): Het doel van het domein klimaat is om ervoor te zorgen dat er een gezonde bodem ontstaat, het grondwater niet vervuild wordt, dat de koeien voldoende licht en dus vitamine D binnen krijgen en om de carbon footprint te verkleinen.
  4. Planten/biodiversiteit: Het doel van het domein planten en biodiversiteit is om de melkveehouderij dichter bij de natuur te laten staan, de toevoeging van extra nutriënten te verminderen om de carbon footprint te verkleinen en om aan de consument te laten zien dat er op de natuur/milieu gepast wordt op een melkveebedrijf wat bij Goed Boeren is aangesloten.
  5. Koe: Het doel van domein koe is om een goed dierwelzijn te creëren en om aan de consument te laten zien dat er goed op de dieren gepast wordt op een melkveebedrijf wat bij Goed Boeren is aangesloten
  6. Arbeid (medewerkers-Mensfactor): Het doel van domein arbeid is om een maatschappelijke functie te hebben en om aan de consument te laten zien dat er aan verschillende soorten werknemers en eisen van werknemers gedacht wordt op een melkveebedrijf wat bij Goed Boeren is aangesloten
  7. Productkwaliteit op melkgebied; Het doel van domein productkwaliteit is om ervoor te zorgen dat de geproduceerde melk van goede kwaliteit is en om aan de consument te laten zien dat er gezonde melk geproduceerd wordt op een melkveebedrijf wat bij Goed Boeren is aangesloten
  8. Verwerken melk; Het doel van het domein verwerken melk is om ervoor te zorgen dat de verwerkte melk van goede kwaliteit is, dat er lokale producten geproduceerd worden en om aan de consument te laten zien dat er goede kwaliteit producten lokaal geproduceerd wordt op een melkveebedrijf wat bij Goed Boeren is aangesloten
  9. Vermarkten; Het doel van het domein vermarkten is om korte handelskringen te creëren en om de consument de mogelijkheid te geven om lokaal hun eten te kopen bij een melkveebedrijf wat bij Goed Boeren is aangesloten.

Bedankt voor uw medewerking!

Wilt u meer informatie over dit onderzoek en het concept ‘Goed Boeren’? Neem dan contact op met 1 van de volgende personen:

Alet Malda 0620597237 of Han Tellegen 06 51366216 of stuur een mail naar a.malda@dairytrainingcentre.com.

 

 

 

Onderzoek enquête veehouders

Laatste DTC nieuws