Hoofcare Expertise Centre: “Samen aan de slag om klauwgezondheid te verbeteren”
Gepubliceerd op : 27 november 2017

“Samen aan de slag om klauwgezondheid te verbeteren”

Het Hoofcare Expertise Centre (HEC) is een samenwerkingsverband tussen VVRP (Vereniging voor Rundvee Pedicures), AB Vakwerk, AB Werkt, CRV, Faculteit Diergeneeskunde, Dairy Campus, Dairy Training Centre (DTC) en het Nederlands Klauwgezondheidscentrum (NGKC).  Alle partijen zien het belang van een goede klauwgezondheid op melkveebedrijven en hebben ervoor gekozen  om gezamenlijk te werken aan verbetering. “Door het oprichten van het HEC willen we gezamenlijk inspanningen plegen om de klauwgezondheid te verbeteren door middel van allerlei activiteiten, zoals kennisuitwisseling, maar ook stimulering van het vastleggen van data op  de bedrijven. Naast het vakmanschap van de rundveepedicures zijn goede data essentieel om  gericht en structureel klauwgezondheid te verbeteren”, aldus HEC-voorzitter Gerrit Hooijer.

Eén van de eerste speerpunten van het HEC is daarom het verzamelen van meer data rondom klauwgezondheid. Als op meer bedrijven gegevens rondom de klauwgezondheid bekend zijn, kan er doelgerichter gewerkt worden en zullen de resultaten beter zichtbaar worden. Afgelopen jaren hebben CRV en de klauwverzorgers Digiklauw ingezet om data te verzamelen op het gebied van de verschillende klauwaandoeningen. De gegevens uit Digiklauw zijn niet alleen bruikbaar voor de fokwaarde klauwgezondheid, maar ook als managementinstrument voor veehouders om sturing te geven aan de klauwgezondheid op het eigen bedrijf. De data zijn een belangrijk hulpmiddel bij de integrale monitoring van klauwgezondheid op bedrijven als onderdeel van een integrale benadering van diergezondheid. Het HEC ziet de verbinding tussen de verschillende erfbetreders (klauwbekapper/voeradviseur/dierenartsen) als noodzakelijke voorwaarde om de aandacht voor en de advisering over klauwgezondheid te stimuleren.

Contactpersonen voor het HEC zijn:

Gerrit Hooijer, g.a.hooijer@uu.nl (tel: 030 253 8831 of 030 253 1248), voorzitter

Geraldine Haverkamp, G.Haverkamp@dairytrainingcentre.com (tel.: 058 7271016 of 06 104 188 19), secretaris

Laatste DTC nieuws