Edukans

Voor elke cursusbeoordeling die door een cursist wordt gegeven aan een training, doneert Dairy Training Centre € 1,00 aan een project van Edukans. Het project waarvoor is gekozen is de landbouw training voor het verbeteren van het levensonderhoud in Ethiopië in het Amhara district

Goede en relevante trainingen veranderen het leven van 1200 werkloze jongeren in Ethiopië. En dat is slechts een begin. Met het verbeteren van de kwaliteit van beroepsonderwijs wordt de productie van landbouw, in de nabije toekomst aanzienlijk vergroot.

Werkloze jongeren
In Ethiopië is ongeveer 85% van de bevolking actief in de landbouw. Desalniettemin is voedselschaarste niet uitzonderlijk. Boeren produceren vaak op erg kleine schaal en zijn veelal gericht op eigen consumptie. Agrarische vernieuwing is wenselijk om de productie te verbeteren.
Tegelijkertijd zijn er veel werkloze jongeren. Wanneer zij op een goede manier actief worden in de landbouw, snijdt het mes aan twee kanten. De jongeren hebben een inkomen en de voedselproductie groeit. Daarom is het leveren van goede, relevante en praktijk gerichte landbouw trainingen de sleutel tot succes. Goed onderwijs levert geschoolde mensen en dit leidt tot een verhoging van lokale landbouwproducten.

Vaardigheden / competenties
Dit programma voorziet 1200 werkloze- en kwetsbare jongeren van onderwijs op het gebied van veehouderij, het hoeden van schapen en geiten, het fokken van kippen en het verbouwen van groenten en fruit. Dit programma zorgt ook voor het leggen van verbanden met openbare en lokale instellingen in Ethiopië en in Nederland. Op deze manier wordt het beroepsonderwijs in de agrarische sector verbeterd.

Particuliere bedrijven
Het betrekken van de particuliere sector is belangrijk. Zij kunnen namelijk precies aangeven wat voor personeel zij nodig hebben en welke kennis en competenties vereist zijn. Samen met de scholen verkennen de particulieren bedrijven de banenmarkt en ontwikkelen functieprofielen. Ook de vereiste competenties en vaardigheden worden hierin meegenomen. Hierdoor ontstaat een praktijk gericht curriculum. Daarbij bieden zij voor de jongeren stageplekken waardoor de studenten kennismaken met de werkvloer en op deze manier kunnen zij het geleerde in praktijk brengen. Door het verstrekken van een microkrediet aan jonge zelfstandige ondernemers worden ze aangemoedigd een eigen bedrijf op te starten in de agrarische sector.
Door het bieden van een markt gedreven en goed gekwalificeerd beroepsonderwijs kunnen kwetsbare en werkloze jongeren hun leven veranderen. Dit programma verbindt scholen, een bank, het bedrijfsleven en de gemeenschap in Ethiopië en Nederland met elkaar. Op deze manier worden wederzijdse belangen versterkt.

Samenwerking met partners
Eén van de Edukans partners streeft naar het ontwikkelen en verbeteren van technisch beroepsonderwijs en trainingen. Een andere Edukans partner regelt de assessments op de werkvloer. Ook wordt gewerkt aan het gezamenlijk ontwikkelen van drie nieuwe, handzame en praktisch ingerichte agrarische opleidingen met als doel het realiseren van een snelle productieverhoging en het voorzien in een inkomen van de trainers. Een microkrediet instelling maakt deel uit van het partnerschap om toegang tot een startkapitaal mogelijk te maken.

 

EDUKANS

Armoede, aids, oorlog, discriminatie, een handicap… Je zal er maar mee te maken krijgen als kind of jongere. Je kansen op goed onderwijs, werk en dus een eigen inkomen in de toekomst dalen schrikbarend. Wereldwijd gaan daardoor 58 miljoen kinderen niet naar school. En nog veel verlaten de school tussentijds of krijgen slecht onderwijs.

Omdat onderwijs écht helpt Edukans is expert in onderwijs in ontwikkelingslanden en trekt zich het lot van kansarme kinderen en jongeren aan. Met succesvolle onderwijsprogramma’s. Want onderwijs helpt écht! Onderwijs levert een van de grootste bijdragen aan ontwikkeling van kinderen en jongeren, aan hun leefgemeenschap én aan het land waarin zij wonen. Goed onderwijs is dé sleutel voor duurzame ontwikkeling in een land en daarmee de meest effectieve investering. Want goed onderwijs geeft mensen een hoger inkomen, dus minder armoede, een betere gezondheid en stimuleert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

In ontwikkelingslanden werkt Edukans samen met lokale partnerorganisaties. Zij weten goed wat de behoeften in het land zijn en zij staan dicht bij de lokale bevolking. Edukans legt per project nauwkeurig vast wat de doelen zijn en hoe lang de financiering duurt.

Laatste DTC nieuws