• nl
  • en
Management

Management

Bij management draait het om het helder krijgen van de doelen en een planmatige aanpak. Tijdig signaleren van afwijkingen, analyseren waar de oorzaak ligt en door bijsturing het probleem de baas zien te worden.
In onze managementtrainingen onderzoeken we dit op de verschillende managementterreinen waar een melkveebedrijf mee te maken heeft. Ons motto is: kennis opbouwen en inzicht verkrijgen, oefenen op het melkveebedrijf in Oenkerk en thuis toepassen.

Management is een veelomvattend begrip. Er zijn verschillende terreinen op het bedrijf denkbaar waar doelen, gedane keuzes en beoordeling van de resultaten van die keuzes gedaan kunnen worden. Denk aan het gehele productieproces van de melk vanaf het kalf dat geboren wordt tot de melk die in de tank zit. Maar ook in de voedervoorziening op een bedrijf worden veel verschillende keuzes gemaakt. Soms omdat de situatie van het bedrijf andere keuzes niet toelaat, maar vaak ook bewuste keuzes door de veehouder. Uiteraard ook de financiële resultaten. Tot welke resultaten hebben de keuzes of omstandigheden financieel geleid. Als je dan tot een beoordeling wil komen waarmee ga je het bedrijf dan vergelijken? Wat verwacht je van veranderingen of aanpassing in de bedrijfsvoering. Is dit te begroten? Dergelijke vragen onderzoeken we in de verschillende managementtrainingen.

Als studie en leerbedrijf beschikt DTC over een melkveebedrijf van:

  • 170 melkkoeien
  • 1,7 miljoen kg melk, 4,30% vet
  • 117 ha , wv 18 ha snijmais
  • 3 melkrobots

Van dit bedrijf zijn voor deze trainingen alle benodigde gegevens beschikbaar, zodat afhankelijk van het thema of onderwerp resultaten direct inzichtelijk kunnen worden gemaakt. In de praktijk, in het land of tussen de koeien, kan de bedrijfsvoering, de keuzes die gemaakt zijn, beoordeeld worden. Met andere woorden, opgedane kennis en inzicht in de training wordt geoefend op het bedrijf in Oenkerk en wordt thuis vervolgens toegepast.

De trainingen management worden uitgevoerd door onze eigen trainer en specialist management en rundveevoeding, Theun Brouwer. Daarnaast maken we gebruik van een team van gespecialiseerde trainers om de maximale kwaliteit te kunnen leveren!

Laatste DTC nieuws